...Loading

تصاویر هوشمند سازی مراکز و نمایشگاه ها

فیلم های مربوط به گفتگوی جناب آقای دکتر ابراهیمی مدیر عامل شرکت ITS پیرامون تولید برد هوشمند در برنامه تلویزیونی بی رودربایستی

فیلم مصاحبه آقای پالیزگیر فرماندار محترم شهر هشتگرد،جناب آقای بابالو رییس آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ و رییس اداره نوسازی استان قزوین

تصاویر نمایشگاه تجهیزات آموزشی استان قزوین 25 الی 28 فروردین ماه 94


  • عنوان

  • عنوان